Algemene Voorwaarden


VOORDAT U LID WORDT, LEES ZORGVULDIG DEZE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE.

DOOR OP DE "INSCHRIJVEN" KNOP TE KLIKKEN OP DE REGISTRATIE PAGINA, VERKLAART DE GEBRUIKER DAT HIJ/ZIJ HET HEEFT GELEZEN EN VOLLEDIG BEGRIJPT, ZONDER VOORBEHOUD, DAT DEZE OVEREENKOMST ALS PARTIJEN U ("DE GEBRUIKER") EN GYMPASS B.V. ("GYMPASS"), KvK: 63430975, RSIN: 855233400, hoofdkantoor gevestigd op het adres Biesbosch 225, unit 3.2, 1181JC, Amstelveen, Netherlands BETREFT. VERDER VERKLAART U DAT U WETTELIJK VOLWASSEN / GEËMANCIPEERD BENT EN VOLLEDIGE CIVIELE OF STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN HEEFT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST, DIENT U DE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN. OUDERS OF WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS VAN EEN MINDERJARIGE ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN/HAAR ACTIES IN DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF ALLE SCHADE AAN DERDE PARTIJEN, ELKE WETTELIJK VERBODEN ACTIE EN ACTIES DIE IN IN STRIJD ZIJN MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID TE BEPERKEN VAN DE CONTRACTANT, WANNEER DIT NIET DE OUDER OF WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER IS VAN DE OVERTREDENDE MINDERJARIGE. Deze Overeenkomst beschrijft het gebruik van zakelijke bemiddelingsdiensten verricht door GYMPASS om bezoeken te bevorderen ("DAGELIJKS") in de sportscholen van partners ("PARTNERS"). Deze bemiddeling bestaat uit de verkoop door GYMPASS - via haar website, mobiele toepassingen en andere middelen ("KANALEN") - voor de gebruikers (GEBRUIKERS) om PARTNERS te bezoeken via de aangeboden producten. Deze overeenkomst beschrijft ook alle online of elektronisch betreffende documentatie.

BELANGRIJKE MEDEDELING:

De GEBRUIKER is er zich van bewust dat het verkeer van de gegevens die hem/haar toegang geeft tot de site, wordt ondersteund door een dienst die door de telecommunicatiedienst geselecteerd wordt en is ingehuurd door de Gebruiker. Dergelijk verhuren is volledig onafhankelijk van GYMPASS. De gebruiker realiseert zich ook dat de kosten voor telecommunicatiediensten (WAP, GPRS) van zijn/haar keuze en de bijbehorende belastingen van toepassing kunnen zijn op de gedownloade gegevens en al het door derden toegevoegd verkeer naar uw apparaten.

1. DOEL.

1.1 De bemiddelingsdiensten verleend door GYMPASS en de diensten aangeboden door zijn PARTNERS, in de hoedanigheid van de belangrijkste uitvoerders van de diensten voor fysieke activiteit, worden aangestuurd door deze Algemene Voorwaarden. Zowel GYMPASS als haar PARTNERS stellen hierbij, via verschillende kanalen, producten en / of diensten ("PRODUCT") beschikbaar aan gebruikers, die via directe of indirecte kanalen zijn geregistreerd, en van bedrijven die PARTNERS van GYMPASS zijn. De specifieke voorwaarden van deze producten zijn altijd beschikbaar in de KANALEN en / of GYMPASS ("PRODUCT") gebruiksvoorwaarden.

1.2 De publicatie, acquisitie, de levering en het gebruik van het PRODUCT gebeuren volgens de volgende stappen:

a) Publicatie van het PRODUCT: Dit product zal op de website van GYMPASS worden geplaatst voor onbepaalde tijd en zal alleen verdwijnen als GYMPASS of haar partners overeenkomen dat hun samenwerkingsovereenkomst ophoudt te bestaan. In deze situatie worden alle producten die eerder verkocht zijn, nog steeds door de PARTNER aanvaard tijdens de geldigheidsduur van het product, voor de tijd die is vermeld op de website en op het product zelf. ("GELDIGHEIDSDUUR VAN DE DAGTICKET").

b) Aanschaffing van het PRODUCT: de GEBRUIKER die geïnteresseerd is in de aankoop van het PRODUCT, mag het alleen via elektronische kanalen aanschaffen, die beschikbaar zijn gesteld door GYMPASS , gedurende de periode van de promotie van het PRODUCT, door de betaling van het PRODUCT te voldoen volgens de aanwijzingen op de website zelf.

c) Levering van aangeboden PRODUCTEN: Na de verkoop van het PRODUCT, zal GYMPASS een elektronisch bewijs van aankoop leveren met vermelding van de belangrijkste voorwaarden voor het gebruik die reeds gepubliceerd zijn via de verschillende kanalen. De GEBRUIKER is er zich van bewust en gaat er mee akkoord dat elk PRODUCT dat verworven is via een van de KANALEN, verwijst naar een dienst die door de GYMPASS PARTNERS ter beschikking wordt gesteld. De partners zullen uitsluitend en alleen verantwoordelijk zijn voor de levering, kwaliteit, hoeveelheid, conditie, het bestaan, de legitimiteit, integriteit en naleving van de producten en / of diensten die worden aangeboden, evenals de juistheid van de informatie gepubliceerd via de GYMPASS kanalen. De GEBRUIKER is er zich van bewust dat GYMPASS geen eigenaar of bezitter is van de PRODUCTEN die worden aangeboden via de kanalen. PRODUCTEN zijn altijd gepubliceerd namens de desbetreffende PARTNER. Door de aankoop van een product via de KANALEN, verklaart de gebruiker hiermee dat: hij / zij ook de Algemene Regels heeft gelezen en ermee instemt op de hoogte te zijn van de specifieke voorwaarden voor het gebruik van de GYMPASS producten (https://www.gympass.com/sobre/regras_de_uso) betreffende de betaling, de ontvangst en de geldigheid van deze producten.

c.1) Niet tegenstrijdig met het voorgaande, behoudt Gympass zich het recht voor om de kopers, oftewel Productgebruikers, waarvan het gebruik wordt aangetast als gevolg van toeval of overmacht, terug te betalen. Dergelijke gevallen zullen via e-mail gecommuniceerd worden, en de gebruiker krijgt twee opties voor terugbetaling aangeboden: kredieten voor gebruik via de KANALEN of het terugstorten (via de creditcard of via de bankrekening van de GEBRUIKER) van de waarde van de betaling van de aankoop. Of er nu voor een terugbetaling van het bedrag of een tegoedbon op het huidige account van de GEBRUIKER wordt gekozen, GYMPASS houdt zich het recht voor te beslissen over de meest efficiënte manier om een ​​dergelijke transactie te voldoen. Als er geen bevestiging plaatsvindt binnen 7 (zeven) dagen, zal er worden aangenomen dat de GEBRUIKER stilzwijgend gekozen heeft voor omzetting in krediet voor gebruik via de KANALEN.

c.2) Het is ook belangrijk om te benadrukken dat elke pas is gekoppeld aan een account met e-mail en wachtwoord geregistreerd bij GYMPASS. Alle aankopen van producten die worden gemaakt door een bepaald GYMPASS account zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Een GEBRUIKER kan niet een aankoop doen op zijn / haar account en dan zijn / haar pas doorgeven aan een andere GEBRUIKER om te profiteren van het voordeel, ongeacht wie de andere persoon is (een medesporter of een personal trainer kan bijvoorbeeld geen gebruik maken van de aankoop gedaan door de GEBRUIKER). De schending van deze clausule wordt gezien als fraude en geeft GYMPASS reden om een vergoeding te eisen van de GEBRUIKERS en geeft GYMPASS toestemming om juridische maatregelen te nemen en actie te ondernemen betreffende de aankoop die gedaan is en/of de GEBRUIKER van het portaal, zonder GYMPASS te belasten met een schadevergoeding.

c.3) GYMPASS zal contact met consumenten opnemen in geval van klachten, annuleringsverzoeken en terugboeking. In geval van een geschil tussen de GEBRUIKER en de PARTNERS met betrekking tot de verworven PRODUCTEN via de KANALEN, zal GYMPASS bij het geschil tussen de GEBRUIKER en de PARTNERS bemiddelen en helpen met het bereiken van een aanvaardbare oplossing.

d) Gebruik van de aangeboden PRODUCTEN: de GEBRUIKER erkent dat, om van de gecontracteerde producten van PARTNERS gebruik te kunnen maken, hij/zij het nummer van de pas moet tonen bij de receptie van de sportschool. Het tonen van het Pasnummer zou moeten plaatsvinden bij elk bezoek van de GEBRUIKER aan de PARTNERS.

d.1) GEBRUIKERS moeten de relevante wetgeving van het gebruik van de producten van de PARTNERS in al zijn aspecten in acht nemen, ook in het geval van medische certificaten, het raadplegen van de lokale, provinciale en nationale wetten betreffende het verplichte aanbod van lichamelijke activiteiten van de PARTNERS. Het is aan de PARTNER deze en andere documentaties betreffende het aanbieden van hun dienst, aan te vragen.

d.2) De GEBRUIKER kan maximaal één validatie doen per PARTNER per dag.

2. MOGELIJKHEID OM ZICH OP DE WEBSITE TE REGISTEREN.

2.1 De diensten van de PARTNERS van GYMPASS zijn alleen beschikbaar voor mensen die wettelijk bevoegd zijn om zich te contracteren. Mensen die deze bevoegdheid niet hebben, kunnen deze dus niet gebruiken, inclusief minderjarigen of mensen die tijdelijk of permanent zijn uitgesloten door GYMPASS, om welke reden dan ook.

2.2 Het is ook niet toegestaan ​​voor een persoon om meer dan één account in het portaal te hebben. Als GYMPASS een dubbel account ontdekt via het dataverificatiesysteem, zullen alle accounts definitief ongeldig worden.

2.3 Rechtspersonen kunnen zich abonneren via hun wettelijke vertegenwoordigers.

3. REGISTRATIE.

3.1 De registratie van een persoon wordt pas bevestigd nadat alle registratievelden goed zijn ingevuld. De toekomstige GEBRUIKER moet de registratie met exacte, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie voltooien en de persoonsgegevens actualiseren wanneer er hier iets in verandert.

3.2 GYMPASS is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde persoonlijke gegevens van zijn GEBRUIKERS. GEBRUIKERS waarborgen en zijn in alle gevallen verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en authenticiteit van de geregistreerde gegevens.

3.3 GYMPASS behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van alle mogelijke middelen om de identiteit van de gebruikers te valideren en om in haar oordeel relevante aanvullende gegevens en documenten te vragen om zo de opgegeven persoonlijke informatie te controleren.

3.4 Indien GYMPASS beslist om de juistheid van de geregistreerde gegevens van een GEBRUIKER te controleren en hierbij onjuiste of onware informatie wordt gevonden, of als de GEBRUIKER niet reageert of weigert de vereiste documenten te sturen, kan GYMPASS de GEBRUIKER tijdelijk schorsen of definitief blokkeren zonder andere maatregelen uit te sluiten die noodzakelijk en passend worden geacht.

3.5 De ​​GEBRUIKER heeft toegang tot zijn/haar account via e-mail en wachtwoord of via zijn/haar persoonlijke Facebook-account. De GEBRUIKER zal deze gegevens niet aan derden melden en is volledig en uitsluitend zelf verantwoordelijk voor diens gebruik van het account.

3.6 In het geval van één van de bovengenoemde overtredingen, zullen alle aankopen van PRODUCTEN, die door de GEBRUIKER via de KANALEN is gedaan, automatisch worden geannuleerd, zonder de GEBRUIKER om deze reden enige vorm van compensatie of terugbetaling te geven.

3.7 De GEBRUIKER gaat akkoord om onmiddellijk, via veilige kanalen, GYMPASS op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van zijn/haar account, evenals ongeautoriseerde toegang van derden tot dit account. De GEBRUIKER zal alleen verantwoordelijk zijn voor de transacties die op zijn/haar account plaatsvinden, aangezien de toegang tot het account alleen mogelijk is door middel van een login en een wachtwoord, die alleen bekend is bij de GEBRUIKER zelf.

3.8 In geen geval zal de eventuele overdracht, verkoop, verhuur of enige vorm van overdracht van een GEBRUIKERSACCOUNT worden toegestaan. Het hebben van meer dan één account door dezelfde persoon, of zelfs het creëren van nieuwe registraties door mensen waarvan de oorspronkelijke inschrijvingen zijn geannuleerd, zijn schendingen van het beleid van GYMPASS.

4. Betaling.

4.1 Gympass is verantwoordelijk voor de transacties die plaatsvinden via de KANALEN.

4.2 De acquisitie van de offerte zal worden gedaan door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en de verwerking van de betalingen.

4.3 GYMPASS kan op geen enkele manier garanderen dat de diensten die door het bedrijf worden aangeboden, die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de verwerking van de betalingen, vrij is van fouten, onderbrekingen, defecten, vertragingen of andere onvolkomenheden.

4.4 GYMPASS is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of anderszins voor de diensten die aangeboden worden door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en de verwerking van de betalingen en is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen gebruiken van de betalingsdienst.

5. WIJZIGING VAN DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN.

5.1 GYMPASS kan op elk moment deze Algemene Voorwaarden wijzigen, als dit verbetering van de dienstverlening ten goede komt. De nieuwe voorwaarden zijn vanaf bekendmaking via de KANALEN in gebruik. Binnen 24 (vierentwintig) uur vanaf de bekendmaking van de wijzigingen, moet de gebruiker via e-mail reageren, mocht deze niet akkoord gaan met de gewijzigde voorwaarden. In dit geval zal de contractuele relatie ophouden te bestaan, mits er geen uitstaande schulden of rekeningen op de naam van de gebruiker open staan. Als er geen actie wordt ondernomen binnen de gestelde tijd door de gebruiker, zal er van uitgegaan worden dat de gebruiker stilzwijgend de nieuwe Algemene Voorwaarden accepteert en zal de overeenkomst tussen de partijen blijven bestaan.

5.2 De veranderingen zullen niet van kracht zijn in relatie tot het PRODUCT en de acquisities die al zijn voldaan op het moment dat dergelijke wijzigingen worden gepubliceerd. Voor deze gevallen, zal de vorige tekst betreffende de Algemene Voorwaarden worden geraadpleegd.

6. PRIVACY VAN DE INFORMATIE.

6.1 GYMPASS neemt alle mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers te behouden, maar is niet verantwoordelijk voor de schade die kan worden opgelopen door de schending van deze maatregelen door derden met behulp van openbare netwerken of het internet, die beveiligingssystemen ondermijnen en zo aan informatie van GEBRUIKERS komen.

6.2 DE GEBRUIKER stemt ermee in dat de informatie betreffende het gebruik van de PARTNERS, welke verwijst naar bezoeken bij de PARTNERS en op welke dagen en tijdstippen deze partners werden bezocht, behoren tot GYMPASS en het is aan Gympass om deze informatie te gebruiken. Er is dus geen geheimhouding of vertrouwelijkheid van toepassing op deze informatie.

6.3 In geval van twijfel over de bescherming van persoonsgegevens of voor meer informatie over persoonlijke gegevens en de gevallen waarin vertrouwelijkheid zou kunnen worden verbroken, raadpleeg dan alstublieft klantenservice@gympass.com.

7. PLICHTEN VAN GEBRUIKERS.

7.1 GEBRUIKERS die geïnteresseerd zijn in de PRODUCTEN die beschikbaar zijn via de KANALEN, moeten de aankoop en de betaling doen gedurende de periode waarin de PRODUCTEN verkrijgbaar zijn via de KANALEN. Dat wil zeggen: de periode van het partnerschap tussen GYMPASS en de PARTNER.

7.2 Door de aankoop van het PRODUCT via het KANAAL van de koper, verklaart de GEBRUIKER dat hij/zij op de hoogte is van de voorwaarden om het product en/of de dienst die via de KANALEN zijn gepubliceerd te ontvangen en/of gebruiken.

7.3 Aangezien de diensten die door GYMPASS worden geleverd, slechts op basis van bemiddeling zijn, is GYMPASS niet verantwoordelijk voor de belastingverplichtingen die op de activiteiten en transacties van de GEBRUIKERS van de KANALEN van toepassing zijn, evenals de goederen of diensten die door haar Partners geleverd worden. En zoals vastgesteld door de relevante huidige wetgeving, moet de consument de factuur van de PARTNER vragen en in de transactie zal het totale bedrag vermeld moeten worden, wat betaald is door de GEBRUIKER om toegang tot de PARTNER te krijgen. Het is aan GYMPASS om de fiscale factuur voor diensten die door GYMPASS aan partners zijn geleverd in te dienen, aangezien zij enkel handelt als makelaar van de diensten.

8. INBREUK IN HET SYSTEEM OF DE DATABASE

8.1 Het gebruik van een apparaat, software of andere functie die kan interfereren met de activiteiten en de operaties van GYMPASS alsmede de informatie van het product, beschrijvingen of accounts in de database van GYMPASS, is niet toegestaan. Elke poging tot inbraak of een activiteit die in strijd is met de wetten op intellectueel eigendom of met deze Algemene Voorwaarden, maakt de persoon/personen verantwoordelijk voor de juridische sancties als gevolge van deze acties, alsmede de sancties die hierin worden voorzien, zoals de vergoeding voor evt. veroorzaakte schade.

9. SANCTIES.

9.1 Zonder afbreuk te doen aan andere maatregelen, kan GYMPASS op elk gewenst moment een account van een GEBRUIKER waarschuwen, tijdelijk of permanent schorsen of opheffen en passende juridische stappen nemen indien de GEBRUIKER: a) niet voldoet aan enige naleving van deze Algemene Voorwaarden; b) niet voldoet aan zijn/haar plichten als GEBRUIKER; c) zich bezig houdt met misleidende of kwaadwillige handelingen; d) als de identiteit van de gebruiker niet kan worden vastgesteld of als door hem/haar verstrekte gegevens onjuist zijn; e) indien GYMPASS begrijpt dat advertenties of de houding van de gebruiker schade heeft toegebracht aan derden of GYMPASS, of dit mogelijk had kunnen zijn. In het geval van het beëindigden van het lidmaatschap van de GEBRUIKER, worden alle aankopen van producten die actief zijn, automatisch geannuleerd. GYMPASS behoudt zich het recht voor op elk moment en naar eigen belang, de overdracht van persoonlijke documenten te eisen.

10. VERANTWOORDELIJKHEDEN

10.1 Als bedrijfsmakelaar, is GYMPASS niet de eigenaar van het PRODUCT, in het bezit hiervan en handelt niet namens het PRODUCT. Ook komt GYMPASS niet tussen de levering en/of gebruik van de PRODUCTEN, waarvan de acquisitie via de KANALEN heeft plaatsgevonden.

10.2 De verantwoordelijkheid voor het PRODUCT voor het moment van levering en/of gebruik, voor het bestaan, de hoeveelheid, kwaliteit, conditie, integriteit, rechtmatigheid of de naleving van de voorschriften van de producten die PARTNERS aanbieden via GYMPASS en worden gekocht door de GEBRUIKERS, komen altijd ten dele aan de PARTNERS van GYMPASS. GYMPASS is ook niet verantwoordelijk voor de mogelijkheid van verhuur door de GEBRUIKER of de juistheid van de persoonsgegevens die zij in hun administratie hebben ingevoerd, noch verleent het de garantie voor de afwezigheid van onzichtbare of zichtbare gebreken in de onderhandelingen tussen de PARTNERS en GEBRUIKERS.

10.3 GYMPASS is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichtingen die de GEBRUIKERS aan gaan. De GEBRUIKER erkent en aanvaardt dat hij/zij de aankoop van PRODUCTEN van onze PARTNERS op eigen risico doet. In geen geval zal GYMPASS aansprakelijk zijn voor winstderving of andere schade en/of letsel die GEBRUIKERS kunnen lijden als gevolg van de aanschaffingen via de KANALEN.

10.4 GYMPASS is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of verlies van de Pass naar de aankoop waarvan de aankoop via de KANALEN is gedaan. De check-in of het dagelijkse token zullen voor de PARTNER het bewijs van aankoop zijn van het PRODUCT. Behoud van de veiligheid en de verspreiding ervan aan derden vallen onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Check-in moet onmiddellijk gedaan worden voordat de gebruiker de sportlocatie binnentreedt. De gebruiker kan in-checken via https://www.gympass.com/checkin na het inloggen. Het dagelijkse token moet afgegeven worden op de dag dat de pas gebruikt gaat worden. Dit kan via https://www.gympass.com/daily-token na inloggen.

10.5 GYMPASS adviseert om elke transactie met de nodige voorzichtigheid en gezond verstand uit te voeren. De gebruiker moet goed nadenken over de risico's van het kopen van de PRODUCTEN.

10.6 Gezien het feit dat het onmogelijk is om de volledige en ononderbroken werking van een telecommunicatiesysteem of computer te kunnen garanderen voor 365 dagen per jaar, 24 uur per dag en aangezien deze dienst is gebaseerd op telecommunicatiediensten verstrekt door derden - met diens kwetsbaarheid en complexiteit - geeft Gympass geen garantie dat de dienst ononderbroken en/of foutloos zal verlopen.

11. OMVANG VAN DE DIENSTEN.

11.1 Deze Algemene Voorwaarden genereren een akkoord van partnerschap, volmacht, concessie of arbeidsverhouding tussen de GEBRUIKER en GYMPASS of tussen GYMPASS en de PARTNER. De GEBRUIKER is er zich van bewust dat GYMPASS onderdeel is van geen enkele transactie en dat GYMPASS geen controle heeft over de kwaliteit en veiligheid van de PRODUCTEN. Het is aan de PARTNERS hierover controle te hebben. GYMPASS garandeert niet de juistheid van de verschenen publicaties gedaan door derden via hun KANALEN en is niet verantwoordelijk voor de correspondentie en contracten die de GEBRUIKER overeenkomt met derde partijen of zelfs rechtstreeks met GYMPASS PARTNERS. GYMPASS is niet verantwoordelijk voor enige schade, letsel of verlies als gevolg van problemen met het systeem, de server of het internet. GYMPASS is niet aansprakelijk voor enig virus dat de apparatuur van de GEBRUIKER kan aanvallen, als gevolg van de toegang tot en het gebruik van de internetsite of als gevolg van de overdracht van gegevens, bestanden, afbeeldingen, tekst of audio. GEBRUIKERS kunnen GYMPASS niet aansprakelijk stellen noch een vergoeding eisen voor het verlies van inkomsten als gevolg van verliezen die veroorzaakt zijn door technische problemen of storingen in systemen of op het internet. Ten slotte kan het systeem onbeschikbaar zijn door technische redenen, een storing van het internet of een andere toevallige gebeurtenis of overmacht waar GYMPASS geen controle over heeft.

12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

12.1 Het commercieel gebruik van de term GYMPASS als handelsmerk, handelsnaam of domeinnaam, evenals de inhoud op de schermen tijdens diensten van GYMPASS, evenals programma's, databases, netwerken en bestanden, welke de gebruiker de toegang en het gebruik van zijn/haar account mogelijk maken, zijn eigendom van GYMPASS en worden beschermd door wetten en internationale verdragen inzake auteursrecht, handelsmerken, octrooien en industriële ontwerpen. Het misbruik en de totale of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is verboden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming door GYMPASS is verleend.

12.2 De KANALEN kunnen verwijzen naar andere sites op het internet, wat niet betekent dat deze sites eigendom zijn van/of geëxploiteerd worden door GYMPASS. Aangezien GYMPASS geen controle heeft over deze sites, is GYMPASS niet aansprakelijk voor de inhoud, de praktijken en diensten die daarop worden aangeboden. De aanwezigheid van links naar andere sites impliceert geen goedkeuring, toezicht, medeplichtigheid of solidariteit van GYMPASS betreffende deze sites en hun inhoud, zelfs als deze sites PARTNERS zijn van GYMPASS.

13. SCHADELOOSSTELLING.

13.1 De GEBRUIKER vrijwaart GYMPASS, haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of moederbedrijven, ambtenaren, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en medewerkers voor schending van de algemene gebruiksvoorwaarden of schending van wetten of rechten van derden, inclusief advocatenkosten.

14. RECHT OP BEROUW EN ANNULERINGSBELEID

14,1. Zodra de GEBRUIKER een product via de KANALEN aanschaft, kan een GEBRUIKER deze alleen annuleren in de hierna genoemde situaties en met de voorwaarde dat zijn/haar pas nog niet is terugbetaald, gebruikt of gevalideerd bij een PARTNER; de werkzame leverancier van de goederen of gekochte dienst.:

14.1.1. Binnen 7 (zeven) dagen na levering van het PRODUCT op het persoonlijke account van de GEBRUIKER, bewaard via de KANALEN, kan de GEBRUIKER om annulering van de aankoop vragen. De terugbetaling kan gebeuren via de betaalmethode die gebruikt is om het PRODUCT aan te schaffen of de bijbehorende betaling van het exacte bedrag kan op het persoonlijke account van de GEBRUIKER via een van de KANALEN gestort worden. Dit bedrag mag door de GEBRUIKER gebruikt worden om een ​​ander product aan te schaffen. Als er eenmaal gekozen is voor het terugboeken van credits, moet de GEBRUIKER zich ervan bewust zijn dat dergelijke claims dan niet meer kunnen worden omgezet in geld en de geldigheid van dergelijke claims, evenals alle andere kredieten gestort op GYMPASS via alle betaalmethodes, maximaal zes (6) maanden zal zijn.

14.1.2. Als het product geheel of gedeeltelijk vergoed, gebruikt of gevalideerd is door de gebruiker bij de PARTNER, werkzame leverancier van de goederen of gekochte dienst, zal GYMPASS gedurende de looptijd van het PRODUCT niet tot annulering overgaan, noch tot terugbetaling van enig bedrag, wat de reden voor het verzoek tot annulering ook is.

14.1.3. De gebruiker is zich ervan bewust dat bepaalde PRODUCTEN alleen gebruikt mogen worden voor een bepaalde periode of op bepaalde dagen. Het gebruik van het PRODUCT in strijd met deze tijden en / of data, als wel in strijd met enige andere algemene voorwaarden, zal betekenen dat er geen teruggave of wisseling mogelijk is.

15. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR HET ONBEPERKTE DAGPAS-PAKKET

15.1 Met het Onbeperkte Dagpas Pakket kunnen de GEBRUIKERS de KANALEN gebruiken om 31 (eenendertig) dagpassen voor een specifieke groep van PARTNERS, per maand (of minder als er minder dan 31 dagen in een bepaalde maand zitten) vrij aanschaffen. De GEBRUIKER die dit product koopt, kan maximaal één bezoek per dag doen. Na het einde van elke maand, zullen de ongebruikte bezoeken vervallen. Om toegang te krijgen tot dit product dient de GEBRUIKER een maandelijkse betaling aan GYMPASS te maken (''Onbeperkte Dagpas Pakket Prijs'').

15.2 Om te bepalen welke PARTNERS zijn opgenomen in het maandelijks bedrag van het Onbeperkte Dagpas Pakket, moet de prijs van het Onbeperkte Dagpas Pakket van elke PARTNER worden geëvalueerd. PARTNERS die zijn opgenomen in de pakketten van de GEBRUIKERS, hebben al Onbeperkte Dagpas Pakketten met een maandelijkse prijs kleiner of gelijk aan het bedrag wat is vastgelegd met de GEBRUIKER.

15.3 PARTNERS die zijn opgenomen in het Onbeperkte Dagpas Pakket kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De verandering kan gebeuren door het einde van het contract tussen GYMPASS en de PARTNERS, door het veranderen van de prijzen van de Onbeperkte Dagpas Pakketten van de PARTNERS en voor elke andere reden.

15.3.1 Indien de maandelijkse prijs van een Onbeperkte Dagpas Pakket van de PARTNER toeneemt en als de GEBRUIKER al ten minste één bezoek heeft geleverd aan deze PARTNER in het verleden, zal de gebruiker nog steeds toegang tot de PARTNER hebben voor een periode van zes (6) maanden na het laatste bezoek van de GEBRUIKER aan de PARTNER, voordat de prijswijzigingen van de maandelijkse vergoeding hebben plaatsgevonden.

15.3.2. In het geval van beëindiging van de partnerschap tussen Gympass en vastgestelde PARTNER en als de GEBRUIKER ten minste een bezoek aan de PARTNER heeft gebracht, kan hij tot het verstrijken van de oorspronkelijke termijn (zes maanden) van zijn Onbeperkte Dagpas-Pakket, nog steeds de partner bezoeken of annulering eisen van het Onbeperkte Dagpas-Pakket in overeenstemming met punt 15.3.3. Als de GEBRUIKER aan het einde van deze periode van zes maanden, automatisch zijn of haar Onbeperkte Dagpas-Pakket laat verlengen, kan hij of zij de Partner wiens partnerschap met Gympass werd beëindigd, niet bezoeken.

15.3.3. DE GEBRUIKER die annulering aanvraagt van het Onbeperkte Dagpas Pakket op basis van beëindiging van de partnerschap tussen GYMPASS en PARTNER, zal de mogelijkheid krijgen, nadat er bewezen is dat het Onbeperkte Dagpas Pakket enkel is aangeschaft voor gebruik van deze Partner, om vrijstelling te krijgen voor het betalen van de boete in item 15.9.1, en zal het bedrag dat betaald is voor de maand van de annulering proportioneel terugbetaald krijgen.

15.3.4. De gebruiker mag het eerder aangeschafte Onbeperkt Abonnement pakket bij elke sportlocatie gebruiken, die binnen de hoogte valt van de prijs van het Onbeperkte Abonnement en tot einddatum contract. In het geval van faillissement, of het sluiten van de partner met wie de partnership met Gympass was opgezet, of in het geval dat de partner na de beëindiging van de partnership de gebruiker van het abonnement niet toelaat, mag de gebruiker een verzoek indienen om het Onbeperkte Abonnement te beëindiging zonder boete wegens vroegtijdige beëindiging.

15.4 In geval van fraude of misbruik van het GYMPASS voordeel, kunnen het Onbeperkte Dagpas Pakket en de GEBRUIKER geblokkeerd worden. De GEBRUIKER zal dan in kennis gesteld worden over de reden.

15.5 Aanmelding voor het ''Onbeperkte Dagpas Pakket'', eveneens voor alle andere beschikbare PRODUCTEN via de KANALEN, worden gedaan via deze KANALEN en het is niet mogelijk om de PRODUCTEN rechtstreeks in de sportschool te kopen.

15.6 het ''Onbeperkte Dagpas Pakket'' heeft geen vakanties of gebruiksuitsluiting.

15.7 Alle pakketten worden maandelijks in rekening gebracht aan de debetzijde in het account van de GEBRUIKER via de creditcard of op een andere wijze van betaling die beschikbaar is via de KANALEN en zal de geldigheid van ten minste zes maanden hebben, om ervoor te zorgen dat GYMPASS in staat is om de aangeboden prijs te kunnen garanderen. Na deze periode zal het product automatisch worden verlengd.

15.8 Alle betalingen worden online via Gympass gedaan. Het is niet mogelijk om een ​​betaling rechtstreeks in de sportschool te maken.

15.9. Het verzoek van annulering van het Onbeperkte Dagpas-Pakket kan worden gemaakt door de gebruiker via het Gympass callcenter, of via de chat binnen de GEBRUIKER Gympass Portal op de website of per e-mail beschikbaar op de contactpagina. De GEBRUIKER zal geen toegang meer hebben tot de PARTNERS vanaf de laatste dag van de maandelijkse bijdrage waarop het verzoek tot annulering werd gedaan.

15.10 Het Onbeperkte Dagpas Pakket is alleen geldig bij de PARTNERS die het beschikbaar stellen op hun webpagina's via de GYMPASS KANALEN.

15.11 In de regel worden PARTNERS met Pilates studio's en Personal Trainer lessen niet opgenomen in de Onbeperkte Dagpas Pakketten. Als een PARTNER ten onrechte dit type PRODUCTEN aanbiedt, meldt dit dan gelijk aan GYMPASS.

15.12 Er zijn PARTNERS die de dienst van een Personal Trainer aanbieden om de GEBRUIKERS te helpen met hun oefeningen. Controleer direct het beleid bij de PARTNER aangaande de tarieven voor het gebruik van de diensten van interne en externe Personal Trainers.

15.13 De GEBRUIKER is verplicht om de regels betreffende het gebruik en het gedrag van elke sportschool te volgen. De GEBRUIKER dient gelijk bij aankomst te informeren wat wel en niet is toegestaan.

15:14. U kunt gebruik maken van sportscholen buiten ' het land van herkomst ' (land waar de dagpas is gekocht) in ieder land waar Gympass sportscholen aangesloten heeft. Indien het land van herkomst en het land van bestemming dezelfde valuta hebben, zal de waarde van de dagpas de waarde aanhouden van het land van herkomst. Indien het land van bestemming een andere valuta heeft, zal de waarde van de dagpas omgerekend worden naar de valuta van het land van bestemming, vermenigvuldigd bij 0,9 (omrekenen verschil) in verband met het risico van de koers. De waarde van de sportscholen waar u gebruik van kunt maken met dezelfde waarde zoals aangekocht kunt u vinden in het filter van de aangesloten sportscholen op de Gympass website. Deze kan op ieder gewenst moment veranderd worden, bijvoorbeeld wanneer er een grote verandering ontstaat in de wisselkoers tussen de valuta's.

16. INHOUD VERSCHAFT DOOR U EN PARTNERS

16.1 De GEBRUIKER en / of PARTNER, deelnemers aan de GYMPASS KANALEN, kunnen inhoud produceren die op het KANAAL getoond kunnen worden (''INHOUDELIJKE PRODUCENTEN'')

16.2 Door het gebruik van de site, zijn INHOUDELIJKE PRODUCENTEN zich ervan bewust dat de KANALEN worden gehost in Brazilië, alsmede dat alle uitwisseling van informatie rechtstreeks naar dit land wordt verzonden. De INHOUDELIJKE PRODUCENT erkent en stemt ermee in dat de regels en wetten die het gebruik van informatie (verstuurd door de INHOUDELIJKE PRODUCENT naar de KANALEN) behelzen, de voorschriften van de Braziliaanse wetgeving volgen.

16.3 Wanneer de INHOUDELIJKE PRODUCENT inhoud naar de KANALEN verstuurt, gedurende de tijd dat deze inhoud gebruikt wordt of er een poging wordt gegaan deze inhoud te gebruiken, hij / zij ermee akkoord gaat dat de inhoud onderworpen is aan alle voorwaarden van deze overeenkomst.

16.4 Indien de INHOUDELIJKE PRODUCENT op enig moment niet akkoord gaat met alle bepalingen en algemene voorwaarden van deze overeenkomst, inclusief en zonder beperking, de tijd waarin wij wijzigingen aanbrengen, mag hij / zij geen gebruik maken van, geen poging doen tot het gebruiken van ''Gebruikers Inhoud Verzending Apparaten'' en dient hij / zij het gebruik van de ''Gebruikers Inhoud Verzending Apparaten'' onmiddellijk op te heffen. Het gebruik heeft al een juridische relatie met de overeenkomst tot gevolg, door de aanvaarding van de condities en algemene voorwaarden. Hierin inbegrepen, maar niet beperkt tot, alle wijzigingen die uiteindelijk gedaan worden.

16.5 Elke keer dat de INHOUDELIJKE PRODUCENT iets uploadt of inhoud indient via de KANALEN (of zelfs als hij / zij dat probeert te doen), zal de INHOUDELIJKE PRODUCENT de aanvaarding van alle algemene voorwaarden en omstandigheden van deze overeenkomst bevestigen en is daarom wettelijk bindend.

16.6 Wanneer u Inhoud van de Gebruiker indient, kan de INHOUDELIJKE PRODUCENT gevraagd worden om bepaalde informatie over de GEBRUIKERS inhoud te verstrekken, die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot, een beschrijvende titel, informatie over de Inhoud van de Gebruiker, de tijdsduur en zijn locatie en / of soortgelijke informatie.

16.7 Door het verzenden van de Gebruikers Inhoud, gaat de INHOUDELIJKE PRODUCENT er eveneens mee akkoord en aanvaardt hij/zij dat de term ''Gebruikers Inhoud'' verwijst naar alle informatie die de PARTNER ons stuurt via e-mail of wat kan worden gerelateerd aan de informatie die u heeft verzonden. Hierbij is is de INHOUDELIJKE PRODUCENT ervan bewust dat het niet beperkt is tot deze informatie.

16.8 De INHOUDELIJKE PRODUCENT moet altijd een kopie van de geproduceerde inhoud bewaren, zelfs nadat deze inhoud is onderworpen aan de KANALEN. GYMPASS is niet verantwoordelijk voor verloren, beschadigde, verdwenen, onbruikbare of onleesbare inhoud.

16.9 Het bewijs dat de INHOUDELIJKE PRODUCENT de Gebruikers Inhoud heeft geaccepteerd, betekent niet of is geen bewijs dat GYMPASS enige inhoud heeft ontvangen.

16.10 De INHOUDELIJKE PRODUCENT is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de communicatie en de inhoud (en de gevolgen) die verstuurd zijn via zijn / haar naam, gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord en registratie- of profielinformatie.

16.11 De Gebruikers Inhoud geeft niet de mening van GYMPASS weer, die op geen enkel moment de waarheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid vertegenwoordigt van Gebruikers Inhoud, of de meningen onderschrijft of ondersteunt die de Gebruikers Inhoud uitdraagt. GYMPASS is niet aansprakelijk voor de Gebruikers Inhoud.

16.12 Indien GYMPASS, naar eigen goeddunken, bepaalt dat enige Gebruikers Inhoud ingediend door de INHOUDELIJKE PRODUCENT, deze overeenkomst schendt, behoudt GYMPASS zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving of enige beperking tot andere rechten beschermd door deze overeenkomst, volgens de wet of de rechter over te gaan tot (a) het weigeren van toestemming om de Gebruikers Inhoud opnieuw te verzenden, (b) het weghalen en verwijderen van Gebruikers Inhoud, (c) het herroepen van zijn / haar registratie en het recht om de Gebruikers Inhoud Verzending Apparaten te gebruiken en (d) tot het herroepen van het gebruik van enige technologische, juridische, operationele of andere middelen die beschikbaar zijn, om de voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen, inclusief maar zonder beperking, het blokkeren van specifieke IP-adressen of het uitschakelen van het bestand, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.

16.13 GYMPASS garandeert niet dat de Gebruikers Inhoud Verzending Apparaten of Gebruikers Inhoud niet worden gebruikt voor onwettige doeleinden, of dat een video, software of inhoud dat/die geopend is, gebruikt in of geïmporteerd van buiten Brazilië, door onze Gebruikers Inhoud Verzending Apparaten niet illegaal is voor bepaalde mensen of landen.

16.14 Bij het indienen van de Gebruikers Inhoud, handelt de INHOUDELIJKE PRODUCENT uit eigen risico. De INHOUDELIJKE PRODUCENT is verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van zijn / haar land.

16.15 De INHOUDELIJKE PRODUCENT stemt ermee in om geen ''Ongeoorloofde Inhoud'' te sturen of proberen te sturen, aangezien wij het recht hebben om ''Ongeoorloofde Inhoud'' af te wijzen, te weigeren, weg te halen of de behandeling te geven die Gympass nodig acht, dat wil zeggen, alle inhoud die in strijd is met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst en de algemene voorwaarden die in de gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld.

16.16 Door het verzenden van alle Gebruikers Inhoud via de Gebruikers Inhoud Verzending Apparaten, garandeert de INHOUDELIJKE PRODUCENT GYMPASS de licentie, volmacht en volledige en onbeperkte toestemming, wereldwijd, onherroepelijk en vrij, in elke vorm of formaat, via elk media of medium, ongeacht de nu bekende technologie of apparatuur of hierna ontwikkeld of ontdekt, geheel of gedeeltelijk op te slaan, te bewaren, onderhouden, gebruiken, verspreiden, tonen, vertonen, uitvoeren, publiceren, verzenden, wijzigen, aanpassen, formatteren, vertalen en anderszins exploiteren van de gehele of gedeeltelijke Gebruikers Inhoud via KANALEN, voor elk doel (inclusief, maar niet beperkt tot promotionele doeleinden) zonder boekhouding, communicatie, krediet of andere verplichtingen met betrekking tot de INHOUDELIJKE PRODUCENT en het recht om een licentie of sub-licentie te geven en toestemming te geven aan anderen om enige rechten onder deze overeenkomst uit te oefenen.

16.17 GYMPASS bezit alle rechten, titels en belangen en de hulpmiddelen van de Gebruikers Inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten en bestaande eigendomsrechten over de hele wereld, zodat de INHOUDELIJKE PRODUCENT geen eigendom bezit of enig ander recht, titel of belang in verband met hulpmiddelen van de Gebruikers Inhoud kan verwerven.

16.18 De INHOUDELIJKE PRODUCENT verklaart dat hij/zij de enige is die verantwoordelijk is voor de inhoud die geleverd wordt aan GYMPASS. Hierin wordt verklaard dat: (i) hij / zij alle benodigde licenties, vergunningen, recht op het gebruik van alle intellectuele eigendommen en een derde partij heeft, met inbegrip van octrooien, merken, auteursrechten, handelsgeheimen of enig ander recht; (ii) de INHOUDELIJKE PRODUCENT toestemming heeft van elke persoon die in de aangeleverde inhoud verschijnt om gebruik te maken van zijn / haar imago, stem, naam, intimiteit en andere persoonlijkheidsrechten; (iii) deze inhoud is geregistreerd (indien audiovisueel) in overleg en de vergoeding van gemeenschappelijk gebruik is betaald (indien nodig); (iv) dit is inclusief alle benodigde kredieten voor het behoud van de morele rechten van de houders van auteursrechten.

16.19 GYMPASS kan deze overeenkomst met de INHOUDELIJKE PRODUCENT beëindigen en zijn recht op het gebruik van de Gebruikers Inhoud Verzending Apparaten op elk moment opzeggen, zonder voorafgaande kennisgeving.

17 JURISDICTIE EN TOEGEPASTE RECHTEN.

17.1 Alle items van deze Algemene Voorwaarden van Gebruik zijn onderworpen aan de wetgeving van de Federale Republiek Brazilië. Voor alle zaken met betrekking tot de interpretatie en de toepassing, dienen de partijen zich tot het Centrale Hof van de stad São Paulo te wenden, met uitzondering van de vorderingen van gebruikers die binnen het juridische begrip van de consument vallen. Zij kunnen zich tot de jurisdictie van zijn/haar woonplaats wenden.

×

Door onze diensten te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. Als u dit wilt wijzigen en meer informatie wilt vinden, klik dan hier hier.