Gympass Privacyverklaring

 

Welkom bij Gympass! Bij Gympass begrijpen we dat u het belangrijk vindt hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt en gedeeld en nemen we uw privacy serieus. 

 

Deze Privacyverklaring, die deel uitmaakt van onze Gebruiksvoorwaarden, beschrijft de privacypraktijken van “Gympass,” “wij” of “ons”). Voor eventuele termen die in deze verklaring niet worden gedefinieerd, gelden de definities zoals deze worden vermeld in de Voorwaarden. Door onze Diensten te bezoeken of gebruiken, verklaart u de praktijken en het beleid in deze Privacyverklaring te accepteren. 

 

I. Wat valt er onder deze Privacyverklaring?

Gympass gaat overeenkomsten aan met werkgevers en aanbieders van wellness-oplossingen om in aanmerking komende werknemers (en in aanmerking komende Familieleden) de mogelijkheid te bieden een Gympass-Abonnement aan te schaffen. Het Gympass-Abonnement biedt toegang tot de locaties en diensten van onze aangesloten Sportlocaties. De locaties en aangeboden fitnessdiensten van ons netwerk van aangesloten Sportlocaties verschilt per locatie.

 

Deze Privacyverklaring omvat de gegevens die wij van u verzamelen (de “Persoonsgegevens”) (afkomstig van uzelf, uw werkgever, de aanbieder van uw wellness-oplossing, of van anderen) en de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens opslaan, analyseren en uitwisselen. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of waarin wij geen zeggenschap over hebben, met inbegrip van uw werkgever, de aanbieder van uw wellness-oplossing of een Sportlocatie. 

 

Wij verzamelen verschillende soorten Persoonsgegevens van onze Gebruikers, zoals hieronder verder wordt toegelicht, en we gebruiken deze Persoonsgegevens intern in verband met onze Diensten, onder meer om onze Diensten te personaliseren, verlenen en verbeteren, u in staat te stellen een gebruikersaccount en profiel te maken, contact met u op te nemen en andere Gebruikers in staat te stellen contact met u op te nemen en uw vragen over specifieke producten en diensten te beantwoorden. In specifieke gevallen kan het voorkomen dat wij enkele Persoonsgegevens tevens uitwisselen met derden, maar uitsluitend zoals hieronder beschreven.

 

II. BELANGRIJK– Verzamelt Gympass Persoonsgegevens van kinderen?

Onze Diensten zijn niet gericht op kinderen. Zoals vermeld in onze Voorwaarden verzamelen of vragen wij niet bewust naar persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder eerst verifieerbare ouderlijke toestemming te verkrijgen, zoals vereist door de wet. Indien u jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij u zich niet te registreren voor de Diensten of uw Persoonsgegevens aan ons door te geven zonder toestemming van een ouder of voogd. Zodra wij merken dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar zonder verifieerbare toestemming van de ouder of voogd van het kind, zullen wij deze Persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen. Indien u denkt dat uw kind jonger dan 16 jaar ons Persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, wordt u verzocht contact met ons op te nemen op klantenservice@gympass.com

 

In sommige gevallen is het toegestaan om het aanmerking komende Familieleden, waaronder kinderen, de mogelijkheid te bieden een Abonnement af te sluiten. Als u van het aanbod gebruikmaakt om een kind te registreren en toestemming geeft voor betaling van dit Abonnement, stemt u expliciet in met de verzameling en verwerking van de Persoonsgegevens van het kind in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 

III. Wordt deze Privacyverklaring door Gympass later nog gewijzigd?

Wij doen voortdurend ons best om onze Diensten te verbeteren. Hierdoor kan het van tijd tot tijd voorkomen dat wij ook deze Privacyverklaring moeten wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen stellen wij u hiervan op de hoogte via de Gympass website of app, per e-mail en/of via andere middelen. Houd er rekening mee dat ook als u ervoor hebt gekozen om geen juridische kennisgevingen per e-mail van ons te ontvangen (of als u ons geen e-mailadres hebt verstrekt), deze juridische kennisgevingen van toepassing blijven op uw gebruik van de Diensten en dat u verantwoordelijk blijft voor het lezen en begrijpen van deze kennisgevingen. Voor zover onder toepasselijke wetgeving is toegestaan, stemt u door het gebruik van onze diensten na een dergelijke kennisgeving in met onze updates van dit beleid. 

 

IV. Welke gegevens worden door Gympass verzameld?

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens wanneer u onze Diensten bezoekt of gebruikt. Welke Persoonsgegevens u rechtstreeks aan ons verstrekt tijdens uw contact met onze Diensten en Sportlocaties, wordt normaal gesproken duidelijk uit de context waarbinnen u deze gegevens verstrekt. Gympass kan daarnaast automatisch Persoonsgegevens en informatie van u verzamelen als u communiceert met onze Diensten. Ook kunnen wij informatie over u ontvangen van diverse bronnen ter bevordering en verbetering van onze Diensten, waaronder uw werkgever die uw lidmaatschap mogelijk maakt, de aanbieder van uw wellness-oplossing, de Sportlocaties binnen ons netwerk en openbare databases. Sommige gegevens dient u te verstrekken om een account te kunnen maken of van onze voorzieningen gebruik te maken.

 

Informatie over toelatingscriteria. Indien uw werkgever een zakelijke overeenkomst met ons heeft, mogen diens in aanmerking komende werknemers zich als Gympass-lid registreren en een Gympass-Abonnement aanschaffen. U kunt zich alleen registreren voor onze Diensten indien u een in aanmerking komende werknemer of een in aanmerking komend Familielid van een in aanmerking komende werknemer bent. Ten behoeve van het aanbieden van onze Diensten en ter bevestiging van het feit dat u in aanmerking komt, verzamelen wij Persoonsgegevens van uw werkgever (of als u een in aanmerking komend Familielid bent, van de werknemer via wie u lid wordt) inclusief ten minste één uniek ID als bewijs van uw identiteit, zoals uw voor- en achternaam, zakelijke e-mailadres, uw personeelsnummer of uw status als actieve werknemer. 

 

Contact- en registratiegegevens. Indien u onze website of app bezoekt en/of een account aanmaakt, verzamelen wij Persoonsgegevens van u, zoals uw voor- en achternaam, gebruikersnaam en wachtwoord, e-mailadres, mobiel telefoonnummer of ander telefoonnummer, postadres en postcode, alsmede eventuele overige Persoonsgegevens die u verstrekt, zoals een profielfoto of uw favoriete Sportlocaties. Indien u een account hebt gemaakt, kunt u inloggen om uw gegevens en voorkeuren te bekijken en bij te werken. Als u rechtstreeks contact opneemt met Gympass (buiten de relatie via uw werkgever) om informatie in te winnen over Gympass, u aan te melden voor onze blog of mailinglijst, of deel te nemen aan door ons uitgeschreven prijsvragen of wedstrijden, kunnen wij gegevens verzamelen die u verstrekt, zoals e-mailadres, mobiel telefoonnummer of ander telefoonnummer, postadres en postcode.

 

Transactiegegevens. Als u lid wordt van Gympass en een betalingsrekening gebruikt, verzamelen wij (al dan niet via onze betalingsaanbieder) transactiegegevens met betrekking tot de betaling van onze Diensten, zoals uw bankrekeninggegevens, factuuradres en overige bijbehorende transactiegegevens. Als u voor onze Diensten betaalt door uw werkgever te verzoeken de kosten hiervan in te houden op uw loon, ontvangt u een bevestiging van de transactie via uw werkgever.

 

Social media-apps. Indien u uw Gympass-account koppelt aan een profiel op social media, of anderszins met ons communiceert via een social media-website (bijv. door in te loggen via Facebook of door op de 'like'-knop van Facebook te klikken), kan het social media-netwerk informatie met ons uitwisselen. U kunt de manier waarop uw gegevens worden uitgewisseld, bekijken en aanpassen in de privacy-instellingen van dergelijke social media-websites.

 

Informatie over het gebruik van Sportlocaties. Wij verzamelen informatie over hoe u onze Diensten gebruikt en hiermee communiceert, zoals gegevens over het tijdstip en de locatie dat u “incheckt” bij een Sportlocatie, lessen die u reserveert en/of bezoekt bij een Sportlocatie, de trainingen die u bijhoudt, en informatie die u over de Sportlocatie naar buiten brengt (bijv. uw beoordeling van een Sportlocatie). 

 

Communicatie en enquêtes. We verzamelen tevens gegevens wanneer u met ons communiceert, bijv. via e-mails die u ons stuurt, communicatie via de website of app, of communicatie via social media. Indien wij u vragen feedback te geven door een enquête in te vullen, wordt alle informatie die u in de enquête verstrekt door ons verzameld. 

 

Automatisch verzamelde gegevens. We verzamelen gegevens over uw interactie  met onze Diensten, hetzij op onze website of via de mobiele app. Deze omvatten bijvoorbeeldgegevens van uw browser of apparaat die wij automatisch opslaan in onze serverlogboeken, waaronder uw IP-adres, locatiegegevens, apparaat-id, “Cookies” (zie hieronder), welk type browser en/of apparaat u gebruikt om onze Diensten te bezoeken, en welke pagina of voorziening u opvraagt en het tijdstip van uw bezoek. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u, op basis van uw gebruikspatronen, een aangepaste klantervaring te bieden, of deze gegevens gebruiken voor marketing of overige analysedoeleinden. Wij kunnen de gegevens tevens gebruiken ter verbetering van de Diensten: uit deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden hoe vaak Gebruikers een specifieke voorziening gebruiken, zodat wij op basis hiervan de dienstverlening aan onze Gebruikers kunnen verbeteren.

 

V. Gebruikt Gympass cookies? 

“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die in uw browser of apparaat worden opgeslagen en op basis waarvan wij uw browser of apparaat kunnen herkennen tijdens uw bezoek aan onze website. Cookies vertellen ons hoe en wanneer pagina's en functies van onze Diensten worden bezocht en door hoeveel mensen. Via cookies kunnen wij gegevens verzamelen over wat u verder online doet nadat u onze Diensten hebt verlaten. Wij gebruiken deze gegevens, net als andere gebruiksgegevens die wij verzamelen, om onze dienstverlening aan u te verbeteren en uw online ervaring op uw behoeften af te stemmen. Onze Diensten ondersteunen op dit moment geen “Do Not Track”-verzoeken, hetgeen betekent dat we gegevens verzamelen over uw online activiteiten terwijl u de Diensten gebruikt.

 

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 1. Verificatie en login-status. Met behulp van cookies stellen wij uw identiteit vast wanneer u onze website opent en kunnen wij zien wanneer u bent ingelogd op onze website. 
 2. Advertenties. We gebruiken cookies om uw gebruikspatronen op onze website en app in kaart te brengen en advertenties weer te geven die voor u relevant zijn.
 3. Analyse. We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website en onze app te analyseren. Google verzamelt via cookies gegevens over het gebruik van de website en de app en creëert op basis hiervan rapporten over het gebruik van onze website en app. Via het Privacybeleid van Google kunt u uw voorkeuren opgeven met betrekking tot deze methoden voor gegevensverzameling.

 

Als u wilt kunt u uw voorkeuren wijzigen in uw browser of apparaat, zodat uw apparaat geen of minder cookies accepteert, maar dit kan ertoe leiden dat u mogelijk niet alle door ons aangeboden functionaliteit kunt benutten. Nogmaals, deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van cookies door derden en wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en praktijken van derden. Houd er rekening mee dat cookies die door derden worden geplaatst mogelijk worden gebruikt om uw activiteiten online te blijven volgen nadat u de Diensten hebt verlaten en dat deze derden mogelijk geen gehoor geven aan “Do Not Track”-verzoeken die u hebt ingesteld in uw browser of apparaat.

 

VI. Hoe verwerkt Gympass mijn Persoonsgegevens?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en ter bevestiging dat u in aanmerking komt voor een Abonnement. Daarnaast worden uw Persoonsgegevens gebruikt om uw Abonnement te beheren, om te reageren op vragen, om onze Diensten en onze Sportlocaties beter af te stemmen op uw behoeften en om te voldoen aan onze overige zakelijke doeleinden. Ook kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het beheer van uw account via uw werkgever of aanbieder van een wellness-oplossing, die door uw werkgever is ingeschakeld om u onze Diensten aan te bieden. Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden, omdat wij een gerechtvaardigd zakelijk belang hebben bij de levering van Diensten aan onze leden, hun in aanmerking komende Familieleden of omdat u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen, deze te vergelijken met andere Persoonsgegevens die wij van u hebben in overeenstemming met deze Privacyverklaring en om deze uit te wisselen met de Sportlocatie die u bezoekt en onze externe partners, zoals vermeld in deze Privacyverklaring. Wij kunnen uw Persoonsgegevens met name verwerken voor de volgende doeleinden:

 

Abonnementsadministratie. Wij verwerken uw Persoonsgegevens in het kader van onze contractuele relatie met u als lid of ontvanger van onze Diensten, met inbegrip van het aanbieden van administratieve ondersteuning en gebruiksondersteuning. Daarnaast verwerken wij uw Persoonsgegevens om vast te stellen of u in aanmerking komt voor registratie voor onze Diensten, de betaling van onze Diensten mogelijk te maken en, in sommige gevallen, te bevestigen dat u de Diensten gebruikt als onderdeel van het wellness programma van uw werkgever of de aanbieder van een wellness-oplossing.

 

Promotionele en publicitaire communicatie. Als u ons hiertoe de benodigde gegevens hebt verstrekt, kunnen wij van de gelegenheid gebruikmaken om met u te communiceren. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens gebruiken om u speciale aanbiedingen, promoties en informatie over Gympass en onze Diensten te verstrekken. Door ons uw mobiele telefoonnummer, e-mailadres of de account-gegevens van uw social media te verstrekken, bevestigt u dat u wilt dat Gympass u via deze kanalen informatie stuurt waarvan wij denken dat deze interessant voor u is, met inbegrip van maar niet beperkt tot Gympass-aanbiedingen, -promoties en nieuws over partners van Gympass. Indien de van toepassing zijnde wetgeving ons hiertoe verplicht, vragen wij u om toestemming voordat wij u marketing berichten toesturen. Als u geen e-mailberichten van ons wilt ontvangen, kunt u uw communicatievoorkeuren aanpassen door op de afmeldlink te klikken die in alle e-mails wordt weergegeven. Ook kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@gympass.com. Indien u een afmeldverzoek doet, zal Gympass alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om hieraan zonder onnodig uitstel gehoor te geven, zoals vereist door de wet. Ook als u ervoor kiest om geen marketing berichten meer van ons te ontvangen, moet u er rekening mee houden dat u als lid administratieve en operationele berichten van ons blijft krijgen, zoals kennisgevingen met betrekking tot reserveringen of facturen.

 

Zakelijke doeleinden. Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken voor onze zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld om onze activiteiten en Diensten uit te voeren en verbeteren, nieuwe Diensten te ontwikkelen, marktonderzoek te doen en de beveiliging van onze Diensten te verbeteren. Ook kunnen we uw Persoonsgegevens verwerken om ons te beschermen tegen fraude, claims en overige aansprakelijkheid of deze te voorkomen, en om te voldoen aan wet- of regelgeving.

 

VII. Hoe deelt Gympass mijn Persoonsgegevens?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens uitwisselen zoals beschreven in deze Privacyverklaring of indien wij u hier vooraf over hebben geïnformeerd en, voor zover vereist door van toepassing zijnde wetgeving, nadat wij uw toestemming hebben ontvangen. Gympass kan uw Persoonsgegevens om de hierna genoemde redenen uitwisselen met de volgende partijen:

 

Sportlocaties en boekingspartners. We kunnen uw Persoonsgegevens uitwisselen met Sportlocaties, zodat u kunt inchecken en gebruik kunt maken van hun faciliteiten en lessen. Ook kunnen wij uw Persoonsgegevens uitwisselen met boekingspartners als u een les reserveert. Op de gegevens die u verzendt om een les te reserveren via een dienst van een boekingspartner zijn diens eigen voorwaarden en privacybeleid van toepassing. Deze informatie is te vinden op de website van de boekingspartner.

 

Abonnementsondersteuning. In sommige gevallen kunnen we uw Persoonsgegevens uitwisselen met uw werkgever die uw Gympass -Abonnement mogelijk maakt en/of een aanbieder van wellness-oplossingen waarmee u een overeenkomst hebt afgesloten via uw werkgever en die u de mogelijkheid biedt om van onze Diensten gebruik te maken. U erkent hierbij dat wij Persoonsgegevens van u ontvangen van uw werkgever of aanbieder van wellness-oplossingen. 

 

Serviceproviders. Wij kunnen uw Persoonsgegevens uitwisselen met bedrijven die namens ons diensten uitvoeren, waaronder serviceproviders die ons helpen bij het verzenden van berichten, analyseren van gegevens en het onderhouden van onze websites en apps. 

 

Adverteerders. Wij kunnen van tijd tot tijd adverteerders en/of externe partners (“Adverteerders”) toestemming geven om op basis van demografische gegevens gebruikers gericht advertenties en/of promotieaanbiedingen te laten zien en u stemt ermee in dat wij gegevens die wij van u hebben verzameld in een niet tot één persoon te herleiden vorm kunnen verstrekken aan een Adverteerder, zodat deze de passende doelgroep kan selecteren voor diens advertenties en/of aanbiedingen. Als u bijvoorbeeld woonachtig bent in Rotterdam, kunnen wij deze kennis gebruiken om u advertenties of aanbiedingen te tonen van bedrijven in Rotterdam of we kunnen Adverteerders toestaan hun advertenties te tonen aan gebruikers met vergelijkbare gebruikspatronen als uzelf. Let op: als een adverteerder ons vraagt een advertentie te tonen aan een specifieke doelgroep of een specifiek doelgroepsegment en u reageert op deze advertentie, dan kan de adverteerder de conclusie trekken dat u binnen de doelgroep past die de adverteerder probeerde te bereiken. Wij gebruiken Google Tag Manager, Facebook en LinkedIn om te communiceren met gebruikers en met gegevens die door dergelijke advertentiepartners zijn verzameld. U kunt het beleid van deze partners bekijken op hun eigen website: Privacybeleid Intercom, Privacybeleid LinkedIn, Privacybeleid Google en Privacybeleid Facebook.

 

Social media en apps van derden. Wij kunnen informatie uitwisselen met sociale netwerken als u via onze Diensten actief bent op een social media-website (bijv. als u op de 'like'-knop van Facebook klikt), of via social media verbinding maakt met onze Diensten (bijv. als u via Facebook inlogt in onze app). U kunt het privacybeleid van deze websites en apps van derden bekijken op hun website. 

 

Bedrijfspartners. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ten behoeve van het beheer van onze Diensten en de werking, evaluatie en verbetering van onze activiteiten uitwisselen met bedrijfspartners van Gympass.

 

Juridische verplichtingen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens openbaar maken voor zover toegestaan of vereist op grond van wet- en regelgeving of een juridische procedure, of in reactie op een verzoek van een overheidsinstantie of wetshandhavingsinstantie, teneinde onderzoek te doen naar vermeende of feitelijke frauduleuze of onwettige activiteiten, naleving af te dwingen van onze Voorwaarden of andere overeenkomsten die wij met u zijn aangegaan, en indien wij van mening zijn dat openbaarmaking nodig is ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van Gympass, diens bedrijfspartners (met inbegrip van Sportlocaties), onze gebruikers, werknemers en anderen.

 

Zakelijke transacties Wij kunnen ervoor kiezen bedrijfsmiddelen te kopen of verkopen en kunnen in verband met de beoordeling en het in gang zetten van dergelijke transacties klantgegevens uitwisselen en/of overdragen. Ook kunnen uw Persoonsgegevens vallen onder de bedrijfsmiddelen die worden overgedragen aan of verworven door derden, indien wij (of onze bedrijfsmiddelen) worden overgenomen, failliet gaan of een andere verandering van zeggenschap ondergaan.

 

Gebruikersprofielen en inzendingen. Sommige accountgegevens, waaronder uw naam, locatie of video- of beeldinhoud die u uploadt naar de Diensten, mogen worden weergegeven aan andere gebruikers teneinde gebruikersinteractie mogelijk te maken binnen de Diensten of vragen over onze Diensten te beantwoorden. Onthoud dat alle inhoud die u uploadt naar uw openbare gebruikersprofiel samen met uw Persoonsgegevens of inhoud die u vrijwillig op zodanige wijze online zet dat deze zichtbaar wordt voor andere gebruikers (op discussieforums, in berichten en chatruimtes etc.) beschikbaar wordt voor het grote publiek en door iedereen kan worden verzameld en gebruikt. Ook kan uw gebruikersnaam zichtbaar zijn als u communiceert met anderen, bijvoorbeeld als u berichten, commentaar of content uploadt. Daarnaast geldt dat als u inlogt bij de Diensten via een sociale netwerksite of dienst van derden, uw lijst met 'vrienden' van die website of dienst mogelijk wordt geïmporteerd in de Diensten, en dat deze 'vrienden' indien zij eveneens zijn geregistreerd als gebruiker van de Diensten, toegang kunnen krijgen tot sommige niet-openbare gegevens die u in uw gebruikersprofiel voor de Diensten hebt opgegeven. Nogmaals, wij hebben geen controle over het beleid en de werkwijze van andere websites of diensten van derden.

 

Verzamelde en geanonimiseerde gegevens. Wij kunnen verzamelde gebruiksgegevens uitwisselen met bestaande of potentiële Sportlocaties of zakelijke klanten (of Sportlocaties of zakelijke klanten toestaan dergelijke gegevens van u te verzamelen). Wij behouden ons het recht voor dergelijke verzamelde en geanonimiseerde gegevens te verstrekken aan derden.

 

VIII. Stuurt Gympass mij tekstberichten?

Wij kunnen u om toestemming vragen om via tekstberichten met u te communiceren. Door in te stemmen met de ontvangst van tekstberichten, gaat u expliciet akkoord met de ontvangst van tekstberichten die zijn opgesteld met een gecomputeriseerd telefoonsysteem van Gympass of diens serviceproviders, en u begrijpt en stemt ermee in dat dit data kost en dat hieraan kosten kunnen zijn verbonden. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden van de ontvangst van tekstberichten door “STOP” te antwoorden op een tekstbericht dat u van Gympass ontvangt. Houd er rekening mee dat wij u een tekstbericht kunnen sturen ter bevestiging dat u zich hebt afgemeld. Uw verzoek zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk is worden verwerkt. 

 

IX. Hoe beschermt Gympass mijn Persoonsgegevens?

Wij doen al het mogelijke om de privacy en veiligheid van uw account en Persoonsgegevens te waarborgen. Op internet kan echter nooit 100% veiligheid worden gegarandeerd en wij kunnen de veiligheid van de informatie die u ons verstrekt niet verzekeren en waarborgen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onbedoelde openbaarmaking. U dient uw account te beschermen door ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord, telefoon en pc te voorkomen, door u onder meer af te melden na gebruik van een gemeenschappelijke pc, een wachtwoord te kiezen en dit en andere inlogmethodes op passende wijze te beschermen en dient de toegang tot uw apparaat en browser te beperken door uit te loggen als u het bezoek aan uw account beëindigt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor zoekgeraakte, gestolen of onveilige wachtwoorden, of andere activiteiten op uw account die plaatsvinden via ongeautoriseerde wachtwoordactiviteiten. 

 

Indien u bij uw account inlogt via een website of dienst van derden, kunt u te maken hebben met aanvullende of afwijkende inlogbescherming via de website of dienst in kwestie. 

 

X. Zijn er links naar diensten van derden?

Onze Diensten kunnen links naar websites en diensten van derden bevatten. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de toegang die u via deze links verkrijgt tot websites van derden. Voor de verwerking van Persoonsgegevens door derden gelden de Privacyverklaringen van dergelijke derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke derden.

 

XI. Rechten van betrokkenen

Voorzover vereist op grond van toepasselijke wetgeving hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 1. Recht op inzage en overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die wij van u bewaren en te weten hoe wij deze verwerken. Ook hebt u het recht om uw Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en hebt u het recht die Persoonsgegevens van Gympass rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 
 2. Recht op rectificatie. U hebt het recht om onjuiste Persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodig uitstel door ons te laten corrigeren. 
 3. Recht op gegevenswissing ('recht om te worden vergeten'). U hebt het recht om Persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten verwijderen, tenzij de verwerking noodzakelijk is in het kader van de vrijheid van meningsuiting en informatie, naleving van wettelijke verplichtingen, publieke belangen of de vaststelling, uitoefening of verdediging van een wettelijk recht. 
 4. Recht op beperking of bezwaar tegen verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, voor zover u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u zich verzet tegen verwijdering van de gegevens, of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Indien uw Persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. 
 5. Recht om een klacht in te dienen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris voor gegevensbescherming of een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw woonplaats. 
 6. Recht om uw toestemming in te trekken. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons in te trekken.

 

U kunt er altijd voor kiezen om gegevens niet aan ons bekend te maken, maar houd er rekening mee dat sommige gegevens nodig kunnen zijn om een account bij ons te maken of te profiteren van sommige functies. Via uw accountinstellingen kunt u toegang krijgen tot de gegevens die u aan ons hebt verstrekt en deze wijzigen. Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten en deze mogelijkheid nog niet beschikbaar is in uw accountinstellingen, neem dan contact met ons op, zodat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen. Wij maken u erop attent dat wij verzamelde en geanonimiseerde gegevens bezitten en kunnen verwerken die zijn afgeleid van uw Persoonsgegevens of waarin deze Persoonsgegevens kunnen zijn opgenomen, nadat u deze aan ons hebt verstrekt. 

 

XII. INWONERS VAN CALIFORNIË

Inwoners van Californië hebben het recht om contact met ons op te nemen om te voorkomen dat wij Persoonsgegevens openbaar maken aan derden voor direct-marketingdoeleinden van dergelijke derden. Indien u een dergelijk verzoek wilt doen, kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@gympass.com.

 

XIII. INWONERS VAN DE EUROPESE UNIE/HET VERENIGD KONINKRIJK

Als u onze Diensten gebruikt in de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, wordt u erop attent gemaakt dat de volgende informatie van toepassing is op onze privacypraktijken en uw Persoonsgegevens. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke Als u onze Diensten gebruikt in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk, is Gympass B.V. de verwerkingsverantwoordelijke. 

 

Rechtsgronden voor verwerking

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag Gympass Persoonsgegevens van Gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) uitsluitend op specifieke rechtsgronden verwerken. Gympass hanteert voor de verwerking van uw Persoonsgegevens de volgende rechtsgronden: 

 1. Uw toestemming. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om te betalen via looninhouding, wisselen wij sommige gegevens uit met uw werkgever. 
 2. De verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren.
  Wij wisselen sommige van uw accountgegevens bijvoorbeeld uit met Sportlocaties die u hebt geselecteerd om uw check-in te activeren.
 3. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waarbij geldt dat wij alleen overgaan tot verwerking indien uw belangen als betrokkene niet zwaarder wegen. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij Persoonsgegevens verzamelen ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude in verband met het gebruik van onze Diensten en/of ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van Gympass, onze medewerkers, onze Gebruikers en overige personen. Dit is ook het geval als wij u advertenties laten zien op basis van uw persoonlijke voorkeuren. 
 4. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Gympass. Wij behouden ons het recht voor om alle gegevens te openen, lezen, bewaren en openbaar te maken die naar onze mening noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wet of gerechtelijke bevelen en/of om onze Voorwaarden af te dwingen.

 

Gegevenslocatie en -doorgifte. Gympass US, LLC is gevestigd in de Verenigde Staten en op de gegevens die wij verzamelen is Amerikaans recht van toepassing. Gympass geeft gegevens door in de Verenigde Staten en andere landen op basis van mechanismen die volgens de van toepassing zijnde wet zijn toegestaan. Gympass kan uw Persoonsgegevens doorgeven naar diens bedrijfspartners en overige ontvangers in andere landen dan waar uw gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. In veel gevallen worden Persoonsgegevens opgeslagen in de Verenigde Staten of Brazilië voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden. Indien de ontvangers van deze gegevens zijn gevestigd in landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau voor de doorgifte van persoonsgegevens bieden, zullen wij de benodigde waarborgen opnemen om een passend beschermingsniveau te garanderen, zoals de modelcontractbepalingen van de EU. 

 

Vertegenwoordigers voor gegevensbescherming. Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpo@gympass.com. Daarnaast kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woonachtig bent:


WoonplaatsEU-vertegenwoordigerContactgegevens Frankrijk

GPFR SarL

33 Rue Lafayette

75009, Parijs 

+33 (0) 1 82 88 81 77

serviceclients@gympass.com

Duitsland

GPDE GmbH

Gympass c/o WeWork 

Oskar-von-Miller-Ring 20

80333 München 

+49 (089) 121 402 314

 kontakt@gympass.com 

Italië

GPIT S.R.L

Gympass c/ o Tag via Arcivescovo Calabiana, 6

20139, Milaan

+39 02 9475 8343

contatto@gympass.com

Nederland

Gympass BV

*de Nederlandse entiteit is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor Gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER)

De Entrée 99

15e verdieping

1101 HE Amsterdam

Nederland

+31 (020) 2622152

klantenservice@gympass.com

Portugal

GPPT, Unipessoal Lda

Calle Eloy Gonzalo, 27

28010, Madrid

+351 308 807 163

contacto.pt@gympass.com

Spanje 

Bookgym SL

Calle Eloy Gonzalo, 27

28010, Madrid 

+34931816821

contacto.es@gympass.com 

Verenigd Koninkrijk

Gympass UK Limited

WeWork, 1st Floor 

115 Mare St. 

Londen, E8 4RU

+44 (0) 20 3868 7759

support@gympass.com 

 

XIV. Hoe kan ik contact opnemen met Gympass? 

Bij vragen of problemen met betrekking tot onze Privacyverklaring of de uitoefening van uw rechten, kunt u een bericht sturen naar klantenservice@gympass.com. Wij zullen dan proberen uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen. Eventueel kunt u indien nodig ook contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpo@gympass.com.

 

Ingangsdatum: 7 oktober 2019We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, het verkeer te analyseren en om je een veiligere gebruikerservaring te geven. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie. Aanvaarden