Privacyverklaring

Bij Gympass begrijpen we dat u het belangrijk vindt hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en nemen we uw privacy serieus. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Gympass informatie verzamelt, verwerkt en openbaar maakt en welke keuzes u hebt met betrekking tot deze informatie. Lees onze Privacyverklaring zorgvuldig door, voordat u van onze Diensten gebruikmaakt. 

 

Inhoudsopgave:

 

 1. Geldigheid van deze Privacyverklaring
 2. Leeftijdsbeperkingen
 3. Wijzigingen in deze Privacyverklaring
 4. Persoonsgegevens die Gympass kan verzamelen en verkrijgen
 5. Rechtsgronden voor verwerking
 6. Uitwisseling en openbaarmaking van persoonsgegevens
 7. Beveiliging
 8. Internationale doorgifte 
 9. Uw rechten
 10. Functionaris voor gegevensbescherming
 11. Autoriteit voor gegevensbescherming
 12. Contact opnemen met Gympass

 

 

Houd er rekening mee dat op uw gebruik van onze Diensten te allen tijde de Voorwaarden van toepassing zijn, waarvan deze Privacyverklaring een onderdeel is. Voor eventuele termen die in deze Privacyverklaring niet worden gedefinieerd, gelden de definities zoals deze worden vermeld in de Voorwaarden.

 1. Geldigheid van deze Privacyverklaring

Welkom bij Gympass. Gympass biedt Promotiediensten aan Sportlocaties die een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met Gympass en personen die de Sportlocatiediensten willen afnemen die door dergelijke Sportlocaties worden aangeboden ('u'). Wij bieden u vervolgens de mogelijkheid om de Sportlocatiediensten van de Sportlocaties af te nemen en te gebruiken.

Gympass is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Gympass B.V. KvK: 63430975, RSIN: 855233400, gevestigd op De Entrée 99, 15e verdieping, 1011 HE, Amsterdam (hierna te noemen 'Gympass', 'wij' en 'ons'). Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens van iedereen die ons deze informatie verstrekt om onze Diensten te bezoeken of gebruiken. De Privacyverklaring is tevens van toepassing op gegevens die wij op andere wijze in verband met onze Diensten verkrijgen ('persoonsgegevens'). Gympass fungeert ten aanzien van deze persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke: dit houdt in dat wij bepalen op welke gronden en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die niet in ons bezit zijn of niet onder onze zeggenschap vallen, of personen die niet onder onze leiding vallen.

 

 1. Leeftijdsbeperkingen

Zoals vermeld in de Voorwaarden zullen wij niet bewust persoonsgegevens verzamelen of naar persoonsgegevens vragen van personen jonger dan 16 jaar. Indien u jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij u zich niet zelf aan te melden voor de Diensten of uw persoonsgegevens aan ons door te geven, maar in plaats daarvan een ouder of voogd te vragen u hierbij te helpen. Zodra wij merken dat wij dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zullen wij deze persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen. Indien u denkt dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, wordt u verzocht contact met ons op te nemen op klantenservice@gympass.com.

 

 1. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij doen voortdurend ons best om onze Diensten te verbeteren. Hierdoor kan het van tijd tot tijd voorkomen dat wij ook deze Privacyverklaring moeten wijzigen. Bij wezenlijke wijzigingen stellen wij u hiervan op de hoogte via de Website van Gympass en/of andere kanalen, zoals e-mail. Houd er rekening mee dat ook als u ervoor hebt gekozen om geen kennisgevingen per e-mail van ons te ontvangen (of als u ons geen e-mailadres hebt verstrekt), deze juridische kennisgevingen van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten. In dat geval raden wij u aan regelmatig te controleren of onze Privacyverklaring is bijgewerkt. Indien u besluit gebruik te maken van de Diensten, nadat eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring zijn gepubliceerd, wordt u verzocht te bevestigen dat u de desbetreffende wijzigingen hebt gelezen en begrepen.

 

 1. Persoonsgegevens die Gympass kan verzamelen en verkrijgen

Wij verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens van onze Gebruikers, zoals hieronder verder wordt toegelicht, en we gebruiken deze persoonsgegevens intern in verband met onze Diensten, onder meer om onze Diensten te personaliseren, leveren en verbeteren, u in staat te stellen een gebruikersaccount en profiel te maken, contact met u op te nemen, uw vragen over specifieke producten en diensten te beantwoorden en te analyseren op welke wijze u de Diensten gebruikt. In specifieke gevallen kan het voorkomen dat wij enkele persoonsgegevens tevens uitwisselen met derden, maar uitsluitend zoals hieronder beschreven.

Persoonsgegevens die door uw werkgever aan ons worden verstrekt:

Uw werkgever kan enkele persoonsgegevens aan ons verstrekken, zodat wij u onze Diensten kunnen aanbieden. Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en kunnen bestaan uit uw volledige naam, uw zakelijke e-mailadres en uw personeelsnummer.

Er kunnen ten behoeve van verificatie- en betalingsdoeleinden persoonsgegevens worden gedeeld met uw werkgever, indien deze een overeenkomst met ons heeft. Indien u besluit gebruik te maken van onze Diensten, heeft uw werkgever toegang tot uw volledige naam, uw status als actieve gebruiker, het soort Abonnement dat u hebt afgesloten en de door u gekozen betalingsmethode.

Ook kunnen wij deze persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen, te verwijzen naar andere persoonsgegevens die wij van u hebben in overeenstemming met deze Privacyverklaring en om deze uit te wisselen met de Sportlocatie die u bezoekt en onze commerciële partners, zoals vermeld in deze Privacyverklaring.

Ga naar '5. Rechtsgronden voor verwerking' voor een overzicht van de rechtsgronden voor verwerking van deze persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:

De gegevens die u bewust aan ons verstrekt, worden door ons opgeslagen. Met name via het registratieproces van uw account en/of uw accountinstellingen kunnen wij uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens van bankpas/creditcard, automatische-incassogegevens, gegevens van derdenaccounts (bijvoorbeeld het e-mailadres dat u hebt gebruikt om een Facebook-account te maken) en niet-verplichte velden zoals geboortedatum, adres, geslacht, persoonlijke websites en favoriete lessen verzamelen. Als u gebruikmaakt van de mogelijkheid om u aan te melden bij de Diensten via een website of dienst van derden (zoals Facebook), bent u zich ervan bewust dat sommige Inhoud en/of gegevens van deze accounts, zoals het e-mailadres waarmee u het account hebt gemaakt ('gegevens van derdenaccounts') naar uw account bij ons kunnen worden verzonden en dat op gegevens van derdenaccounts die naar onze Diensten worden verzonden deze Privacyverklaring van toepassing is. Sommige gegevens zijn verplicht om een account te kunnen maken of enkele van onze voorzieningen te gebruiken.

Als u ons hiertoe de benodigde gegevens hebt verstrekt, kunnen wij van de gelegenheid gebruikmaken om met u te communiceren. Als u ons bijvoorbeeld uw e-mailadres hebt verstrekt, kunnen wij u promotieaanbiedingen per e-mail of e-mail over uw gebruik van de Diensten sturen. Wij kunnen uw mobiele telefoonnummer, e-mailadres of Facebook account-gegevens gebruiken om u informatie te sturen waarvan wij denken dat deze interessant voor u is, met inbegrip van maar niet beperkt tot aanbiedingen, promoties en updates met betrekking tot partners van Gympass. Dergelijke informatie kan naar u worden verzonden via e-mail, sms (tekstberichten), pushberichten en berichten op sociale netwerken.

Elke keer dat wij contact met u opnemen, wordt u de mogelijkheid geboden om af te zien van het ontvangen van berichten van ons. Houd er rekening mee dat als u besluit dat u geen berichten wilt ontvangen van Gympass, wij nog steeds verplicht kunnen zijn om u e-mails te sturen met betrekking tot feitelijke informatie of informatie over transacties en/of informatie betreffende de Diensten die wij leveren aan u of de organisatie via welke u bij ons bekend bent. 

Als u geen berichten van ons wilt ontvangen, kunt u uw communicatievoorkeuren in uw account aanpassen (ga naar 'persoonlijke informatie bewerken') of u kunt klikken op de afmeldlink die in alle e-mails wordt weergegeven. Ook kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@gympass.com. Indien u via e-mail een afmeldverzoek doet, zal Gympass alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om hieraan binnen 72 uur na ontvangst gehoor te geven. Als u zich uitschrijft via uw account of de afmeldlink, gaat uw verzoek per direct in.

Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen, te verwijzen naar andere persoonsgegevens die wij van u hebben in overeenstemming met deze Privacyverklaring en om deze uit te wisselen met de Sportlocatie die u bezoekt en onze commerciële partners, zoals boekingpartners waarbij u lessen reserveert, zoals bedoeld in deze Privacyverklaring.

Automatisch verzamelde gegevens:

Elke keer dat u contact maakt met onze Diensten, hetzij op onze Website of via de Gympass App, ontvangen wij gegevens van uw browser of apparaat die wij automatisch opslaan in onze serverlogboeken, waaronder uw IP-adres, locatiegegevens, apparaat-id, 'cookies' (zie ons beleid hieronder), welk type browser en/of apparaat u gebruikt om onze Diensten te bezoeken, welke pagina of voorziening u opvraagt en het tijdstip van uw bezoek.

Wij kunnen deze gegevens benutten om u een aangepaste klantervaring te bieden, op basis van uw gebruikspatronen, of ten behoeve van hermarketing, het afdrukken van rapporten, beheerdoeleinden of verdere analyse. Wij kunnen de gegevens tevens gebruiken ter verbetering van de Diensten: uit deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden hoe vaak Gebruikers een specifieke voorziening van de Diensten gebruiken, zodat wij deze kennis kunnen benutten om de dienstverlening aan onze Gebruikers te verbeteren.

Rapporten/analytics:

Gympass slaat gegevens op in de vorm van geaggregeerde en generieke statistieken of rapporten, om meer inzicht te verkrijgen in gebruikersprofielen teneinde de door Gympass geleverde Producten en Diensten te verbeteren.

 

 1. Rechtsgronden voor verwerking

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag Gympass persoonsgegevens van Gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) uitsluitend op specifieke rechtsgronden verwerken. Gympass hanteert voor de verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechtsgronden:

 

 1. Uitwisseling en openbaarmaking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons aan niemand verhuurd, verkocht of overgedragen, met uitzondering van het hieronder bepaalde. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals hieronder beschreven:

Sportlocaties en boekingpartners:

Wij kunnen sommige van uw persoonsgegevens delen met Sportlocaties, zodat deze kunnen controleren of u als gebruiker voorkomt in hun systeem en u toegang tot hun diensten kunnen verschaffen. Wij delen met Sportlocaties uitsluitend uw volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres en de Dagelijkse toegangscode die door ons systeem wordt  gegenereerd. Tevens kunnen we uw persoonsgegevens delen met boekingpartners waar u lessen reserveert, maar dit gebeurt alleen met uw toestemming, elke keer dat u een les reserveert.

Op dit moment werken wij samen met MindBody als onze boekingpartner. De voorwaarden en privacyverklaring van deze partner zijn te vinden op https://www.mindbodyonline.com/terms-of-service en https://www.mindbodyonline.com/privacy-policy.

Uw werkgever:

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met uw werkgever. Dit kan omvatten: uw naam, e-mailadres, uw personeelsnummer, uw status als actieve gebruiker, het soort Abonnement dat u hebt afgesloten en de door u gekozen betalingsmethode. In sommige situaties is dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten. Bijvoorbeeld als u ervoor kiest om te betalen via payrolling.

Geanonimiseerde gegevens:

Behalve de persoonsgegevens die in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden uitgewisseld, kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren, zodat deze niet tot u als persoon te herleiden zijn, en deze geanonimiseerde gegevens verstrekken aan de Sportlocaties, zakelijke klanten (d.w.z. uw werkgever) of onze commerciële partners. Ook kunnen wij geanonimiseerde gebruiksgegevens verstrekken aan de Sportlocaties of zakelijke klanten (of partners of zakelijke klanten toestemming geven om deze gegevens van u te verzamelen), die deze gegevens kunnen gebruiken om meer inzicht te krijgen in hoe vaak en op welke manier u van onze Diensten gebruikmaakt, zodat ook zij u een optimale gebruikerservaring kunnen bieden. Dergelijke gegevens worden echter nooit op zodanige wijze openbaar gemaakt dat het mogelijk is deze direct of indirect tot uw persoon te herleiden.

Onze tussenpersonen: 

Wij gebruiken andere bedrijven en personen om namens ons werkzaamheden te verrichten en moeten uw gegevens met hen uitwisselen ten behoeve van de levering van diensten en producten aan u; wij gebruiken bijvoorbeeld een bedrijf voor betalingsverwerking om uw creditcardtransacties voor ons te ontvangen en verwerken. Tenzij wij u hierover expliciet informeren, hebben onze tussenpersonen geen enkel recht om de persoonsgegevens die wij met hen uitwisselen te gebruiken buiten hetgeen noodzakelijk is om ons bij te staan.

Gebruikersprofielen en inzendingen: 

Sommige accountgegevens, waaronder uw naam, locatie of video- of beeldinhoud die u uploadt naar de Diensten, mogen worden weergegeven aan andere gebruikers teneinde gebruikersinteractie mogelijk te maken binnen de Diensten of vragen over onze Diensten te beantwoorden. Onthoud dat alle Inhoud die u uploadt naar uw openbare gebruikersprofiel samen met uw persoonsgegevens of Inhoud die u vrijwillig op zodanige wijze online zet dat deze zichtbaar wordt voor andere gebruikers (op discussieforums, in berichten en chatgedeelten etc.) beschikbaar wordt voor het grote publiek en door iedereen kan worden verzameld en gebruikt. Ook kan uw gebruikersnaam zichtbaar zijn voor andere gebruikers als u berichten of commentaren verzendt of afbeeldingen of video's uploadt via de Diensten, en andere gebruikers kunnen via berichten en commentaren contact met u leggen. Daarnaast geldt dat als u inlogt bij de Diensten via een sociale netwerksite of dienst van derden, uw lijst met 'vrienden' van die website of dienst mogelijk automatisch wordt geïmporteerd in de Diensten, en dat deze 'vrienden' indien zij eveneens zijn geregistreerd als gebruiker van de Diensten, toegang kunnen krijgen tot sommige niet-openbare gegevens die u in uw gebruikersprofiel voor de Diensten hebt opgegeven. Nogmaals, wij hebben geen controle over het beleid en de werkwijze van andere websites of diensten van derden.

Zakelijke overdrachten: 

Wij kunnen ervoor kiezen bedrijfsmiddelen te kopen of verkopen en kunnen in verband met de beoordeling en het in gang zetten van dergelijke transacties klantgegevens uitwisselen en/of overdragen. Ook kunnen persoonsgegevens vallen onder de bedrijfsmiddelen die worden overgedragen aan of verworven door derden, indien wij (of onze bedrijfsmiddelen) worden overgenomen, failliet gaan of een andere verandering van zeggenschap ondergaan.

 

 1. Beveiliging

Uw account wordt ter bescherming van uw privacy en veiligheid beveiligd met een wachtwoord. Indien u bij uw account inlogt via een website of dienst van derden, kunt u te maken hebben met aanvullende of afwijkende inlogbescherming via de website of dienst in kwestie. U dient ongeoorloofde toegang tot uw account en persoonsgegevens te voorkomen, door een wachtwoord te kiezen en dit en andere inlogmethodes op passende wijze te beschermen en dient de toegang tot uw apparaat en browser te beperken door uit te loggen als u het bezoek aan uw account beëindigt.

Wij stellen alles in het werk om de privacy van uw account en overige persoonsgegevens die wij van u bewaren te beschermen, maar helaas kunnen wij geen volledige veiligheid garanderen. Ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik, hardware- en softwarestoringen en overige factoren kunnen te allen tijde de veiligheid van de gebruikersgegevens in gevaar brengen.

Alle gegevens worden tijdens verzending versleuteld met TLS 1.2. Voor inactieve gegevens wordt AES 256 gebruikt.

 

 1. Internationale doorgifte 

Gympass is gevestigd in de volgende landen.

Gympass B.V. is een bedrijf dat is gevestigd in Amsterdam, Nederland en op de gegevens die wij verzamelen is de wetgeving van de EU (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.

Gympass US LLC is een bedrijf dat is gevestigd in de Verenigde Staten (V.S.).

GPBR Participações Ltda. is een bedrijf dat is gevestigd in Brazilië.

Gympass-servers wordt gehost via Amazon Web Services (AWS) op Amazon.com in de V.S. Amazon maakt deel uit van het EU-US Privacy Shield Framework met betrekking tot de verzameling, verwerking en bewaring van persoonsgegevens van inwoners van de landen van de Europese Unie.

Door de Gympass Diensten te bezoeken of gebruiken stemt u in met de verwerking, opslag en overdracht van gegevens in en naar de V.S. en Brazilië. Met name kunnen uw gegevens toegankelijk zijn voor de medewerkers van Gympass in de V.S. of Brazilië of op servers van Gympass in de V.S. worden opgeslagen.

Gympass maakt voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gebruik van goedgekeurde mechanismen voor de overdracht van gegevens. Wij vertrouwen op de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen als rechtsinstrument voor de gegevensoverdracht van de EER naar de V.S. en Brazilië.

 

 1. Uw rechten

Toegang tot uw gegevens:

Via uw accountinstellingen kunt u toegang krijgen tot de gegevens die u aan ons hebt verstrekt en deze wijzigen. Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten (zie hieronder voor een overzicht van uw rechten), en deze mogelijkheid nog niet beschikbaar is in uw accountinstellingen, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

De gegevens die u kunt bekijken en bijwerken, kunnen veranderen als er een wijziging plaatsvindt in de Diensten. Indien u vragen hebt over het bekijken of bijwerken van gegevens, of ons wilt verzoeken persoonsgegevens te verwijderen die wij van u bewaren, kunt u contact met ons opnemen op klantenservice@gympass.com. Wij maken u erop attent dat wij verzamelde en geanonimiseerde gegevens bezitten en kunnen verwerken die zijn afgeleid van uw persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kunnen bevatten nadat u de persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, maar dat wij op verzoek specifieke persoonsgegevens zullen wissen. 

Wat zijn mijn rechten?

Het staat u vrij om te besluiten geen persoonsgegevens te delen met Gympass. Houd er rekening mee dat indien u ons niet de gegevens verstrekt die wij nodig hebben om uw account te maken, u geen gebruik kunt maken van onze Diensten of voorzieningen waarvoor deze informatie is vereist.

U hebt de mogelijkheid om gegevens toe te voegen of bij te werken, zoals hierboven toegelicht.  Echter, als u uw gegevens bijwerkt, kunnen wij een kopie van de gegevens bewaren in onze archieven. Indien gewenst kunt u ons telefonisch op +31 (0) 20 3868 7759 of via e-mail op klantenservice@gympass.com of chat verzoeken om uw account te beëindigen. Sommige gegevens blijven mogelijk in onze archieven bewaard nadat u op de hierboven beschreven wijze hebt verzocht om uw account te beëindigen. Alle door ons verzamelde gegevens die zijn afgeleid van uw persoonsgegevens of deze bevatten, zijn ons eigendom en mogen door ons worden gebruikt nadat u uw account hebt bijgewerkt of verwijderd, maar uitsluitend op een zodanige manier dat uw identiteit niet kan worden achterhaald.

Hieronder ziet u een overzicht van alle rechten waarop u een beroep kunt doen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op basis van de AVG kunt u een beroep doen op de volgende rechten:

 1. het recht op inzage en overdraagbaarheid van gegevens; u hebt het recht om een kopie te ontvangen van de gegevens die wij van u bewaren en te weten hoe wij deze verwerken. Ook hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en hebt u het recht die gegevens van Gympass rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 2. het recht op rectificatie; dit betekent dat u het recht hebt om u betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
 3. het recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid'); u hebt het recht om op elk gewenst moment uw gebruikersaccount te laten verwijderen.  
 4. het recht op beperking of bezwaar tegen verwerking; u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, met inbegrip van verwerking voor marketingdoeleinden op basis van profilering.
 5. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of onze Functionaris voor gegevensbescherming; u hebt het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris voor gegevensbescherming en/of de onderstaande toezichthoudende autoriteiten.
 6. het recht om uw toestemming in te trekken; u hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

 

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

Inwoners van landen in de Europese Economische Ruimte kunnen contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: dpo@gympass.com.  

 

 1. Autoriteiten voor gegevensbescherming

Afhankelijk van toepasselijke lokale wetgeving, hebt u tevens het recht (i) de verwerking door Gympass van uw persoonsgegevens te beperken en (ii) een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die in de Europese Unie fungeert als leidende toezichthoudende autoriteit van Gympass.

De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens luiden als volgt:

Postadres:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Telefoon:

0031 88 - 1805 250

 

 1. Contact opnemen met Gympass

Als u vragen of zorgen hebt met betrekking tot onze Privacyverklaring, of wilt weten hoe u gebruik kunt maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen op klantenservice@gympass.com.

Gympass behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Indien er sprake is van wijzigingen met grote gevolgen, zal Gympass er alles aan doen om u hierover actief te informeren. Gympass publiceert te allen tijde een actuele Privacyverklaring op de Website www.gympass.com, waarin de laatste wijzigingen worden aangeduid.

Laatst herzien: 28 januari 2019

×

Door onze diensten te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. Als u dit wilt wijzigen en meer informatie wilt vinden, klik dan hier hier .